Ana Sayfa Gündem 1 Mayıs 2021 1 Görüntüleme

Cumhurbaşkanı’na tüm kamuda ‘disiplin amiri’ yetkisi

Buna göre Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde, bakanlar bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak, verilen cezayı hafifletebilecek veya kaldırabilecek. Kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında disiplin kurulu, taşra teşkilatlarında il disiplin kurulu, bölge merkezlerinde bölge disiplin kurulu kurulacak.

Önce savunma

Disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında soruşturma açılması zorunlu olacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek. Disiplin soruşturması, memurlar arasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, denetim ve soruşturma yapmakla görevli memurlar eliyle yapılacak. Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri, savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma dosyasını, kanaatini içeren yazı ile birlikte yüksek disiplin kuruluna gönderecek. Memurun sözlü veya yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanun’un 129. maddesinde tanınmış haklardan yararlanmasına imkan sağlamak suretiyle talep edilecek. Devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Şikâyete somut delil şartı

Devlet memuru hakkında belirli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak. Ceza alan memur, uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 yıl sonra cezaların özlük dosyasından silinmesini talep edebilecek.

 Mlliyet

Haber7

hack forum gaziantep escort gaziantep escort